Tin hoạt động nông thôn mới
Mặt trận tổ quốc xã Đại Hợp triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới
Căn cứ Hướng dẫn số 80 ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; Thực hiện hướng dẫn số 07 ngày 07/5/2019 của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tứ Kỳ hướng dẫn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. UBMTTQ xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác đến các hộ gia đình xin ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Việc lấy ý kiến nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ và cấc tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và độc lập do Uỷ ban MTTTQ chủ trì thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
 
 
Các bài liên quan
Danh mục dự án đầu tư năm 2020 (03/11/2020)
các dự án chuẩn bị đầu tư (02/11/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay54 
 Hôm qua25
 Tuần này202 
 Tất cả53857 
IP: 35.172.230.154